Profile

Join date: Dec 30, 2021

About

เมื่อถูกถามว่าแชมป์เปี้ยนชิพหมดหวังหรือไม่ ฟิวเรียส ทูเคิ่ล ตอบว่า: ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันอธิบายว่า เรามีผู้ป่วย coronavirus เจ็ดราย เรามีผู้เล่นห้าหรือหกคนที่ต้องพักนานกว่าหกสัปดาห์ เราจะแข่งขันกันในกา เว็บข่าวฟุตบอลต่างประเทศ รลุ้นแชมป์ได้อย่างไร หรือมีทางใดที่เป็นไปได้? เมื่อถูกถามว่าแชมป์เปี้ยนชิพหมดหวังหรือไม่ ฟิวเรียส ทูเคิ่ลตอบว่า: ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันอธิบายว่า: เรามีผู้ป่วย coronavirus เจ็ดราย เรามีผู้เล่นห้าหรือหกคนที่ต้องพักนานกว่าหกสัปดาห์ เราจะแข่งขันกันในการลุ้นแชมป์ได้อย่างไร หรือ เป็นไปได้?

yelizaveta.bochkareva.83

More actions